• Nederlands
  • English
  • Francais
  • Deutsch

Wat is een Limosa-aangifte ?

Elke Poolse onderaannemer die in Belgiƫ actief is, is verplicht voorafgaandelijk zijn Poolse arbeiders te melden bij de RSZ.

De limosa melding gebeurt via de website www.limosa.be . De melding dient te gebeuren voor aanvang van de werken !

Controleer steeds of uw Poolse onderaannemer in orde is met de limosa wetgeving.

De aangifte vermeld steeds de naam van de persoon, de naam van de Poolse onderaannemer, de Belgisch Hoofdaannemer en de plaats van de werf.

Een Limosa aangifte is beperkt in de tijd, duren de werken langer dan voorzien dan dient deze verlengd te worden. De Limosa wetgeving is een Belgische wetgeving.

Poolse onderaannemers staan klaar voor u !

Bent u klaar voor Poolse onderaannemers