• Nederlands
  • English
  • Francais
  • Deutsch

Wat is Detachering ?

Bij detachering stuurt een werkgever (bvb. een Poolse Onderaannemer) zijn werknemers uit naar het buitenland om er voor een bepaalde tijd een dienstprestatie uit te voeren. Tijdens de detachering blijft de arbeidsverhouding tussen bvb. de Poolse arbeiders en hun Poolse werkgever behouden.

Bij detachering binnen de EU moeten de werkgevers de arbeids- en loon voorwaarden naleven die van kracht zijn in het land van tewerkstelling. Deze regels zijn vastgelegd in Europa en omgezet in Belgisch recht.

Op het vlak van de sociale zekerheid blijven de Poolse arbeiders die beroepsactiviteiten uitoefenen in een ander land veelal onderworpen aan het sociale zekerheidssysteem van het uitzendland, in ons voorbeeld Polen.

Detachering is ook mogelijk voor zelfstandigen zonder personeel of Poolse arbeiders die voor een Pools interimkantoor werken.

Polen staat klaar voor u !

Ben u klaar voor Polen ?